Get Adobe Flash player

Partnerzy

logopowiat

STAROSTWO POWIATOWE


 

funflog

zadanie-publiczne

W ramach projektu oferowane będą formy wsparcia mające na celu podniesienie wiedzy u przedstawicieli NGO z terenu Małopolski na temat standaryzacji zarządzania w NGO:

  1. Wolontaryjny zespół ds. odświeżenia standardów, przygotowania dokumentów i preaudytów
  2. Preaudyty
  3. Superwizja/doradztwo
  4. Doradztwo specjalistyczne
  5. Audyty
  6. Nagrody za wysokiej jakości standardy
  7. Szkolenia wzmacniające wiedzę organizacji na temat zarządzania w organizacji, rozwoju lokalnych społeczności, komercjalizacji, ekologii itp.
  8. Doradztwo po szkoleniach – uzupełniające
  9. Animacja społeczności lokalnych
  10. Webinary

 

Podstawową zmianą jaka nastąpi poprzez realizację zadań projektowych będzie wprowadzenie standardów do organizacji pozarządowych co pozwoli organizacjom działać bardziej profesjonalnie, uzyskiwać przychody, łatwo je rozliczać, zatrudniać personel i tym samym łatwiej wypełniać swoją misje i realizować cele statutowe.

Poprzez wprowadzenie standardów organizacje staną się bardziej profesjonalne i skuteczne w swoich działaniach.

Przyczyni się to też do postrzegania Organizacji Pozarządowych jako partnera dla samorządu w realizacji zadań publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego będą miały pewność, że organizacje posiadające standardy łatwo zrealizują i udokumentują powierzone im zadania.

Wreszcie dla odbiorców usług organizacje staną się instytucją, która w odpowiedni sposób zadba o lokalną społeczność i przyczyni się do podniesienia ich wiarygodności.

 

Kontakt


Biuro Tarnowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowska 13

(II piętro)
33-100 Tarnów

Pn-pt: 8:00 – 16:00

Tel. 14 307 01 31
Tel. 510-964-648

Biuro projektu