Get Adobe Flash player

Partnerzy

logopowiat

STAROSTWO POWIATOWE


 

funflog

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ  -   OFERTA

Działania prowadzone przez MOWES są realizowane w zgodzie  ze standardami ujętymi w rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przyjętych przez Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w Uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES i zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w dniu 1 października 2014 r.

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi działania odpłatne oraz nieodpłatne na rzecz wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na terenie 5 subregionów Małopolski poprzez Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonej przez podmioty wchodzące w skład konsorcjum tworzące MOWES:

- subregion zachodni

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-  subregion krakowski

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-  subregion południowy

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

34-700 Rabka-Zdrój

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-  subregion sądecki:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus

33-300 Nowy Sącz

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- subregion tarnowski:

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

33-100 Tarnów

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie poszczególnych subregionów świadczą usługi od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 – 12.00, w tym telefonicznie lub mailowo.

 

Usługi odpłatne

  • Szkolenia jedno i kilku dniowe, stacjonarne i wyjazdowe m.in. z zakresu:

- zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej

- podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej

- finansów podmiotów ekonomii społecznej

- podatki i prawo w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej

- animacji lokalnej

- współpracy międzysektorowej

- dialogu obywatelskiego

- zarządzania zasobami ludzkim w podmiotach ekonomii społecznej

- diagnozy lokalnej

- wykorzystania lokalnych zasobów w rozwoju społeczności lokalnej

- wykorzystania nowoczesnych mediów w promocji podmiotów ekonomii społecznej

- nowe technologie dla podmiotów ekonomii społecznej

- źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej

- coaching w podmiotach ekonomii społecznej

- fundraising

  • Doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu:

- podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej

- finansów podmiotów ekonomii społecznej

- podatki i prawo w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej

- animacji lokalnej

- współpracy międzysektorowej

- zarządzania zasobami ludzkim w podmiotach ekonomii społecznej

- diagnozy lokalnej

- wykorzystania lokalnych zasobów w rozwoju społeczności lokalnej

- wykorzystania nowoczesnych mediów w promocji podmiotów ekonomii społecznej

- nowe technologie dla podmiotów ekonomii społecznej

- źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej

- coaching w podmiotach ekonomii społecznej

- fundraising

- wolontariat

  • Doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej
    wraz z opracowaniem strategii rozwoju

Usługi nieodpłatne

  • Doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu:

- zasad zakładania podmiotów ekonomii społecznej

- źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym nt. preferencyjnych pożyczek i kredytów

- opracowania biznes planu

- spotkania informacyjne nt ekonomii społecznej w szkołach oraz na uczelniach

i dostępności środków przeznaczonych na ten cel.

 

SKARGI I ZAŻALENIA NA DZIAŁALNOŚĆ OWES NALEŻY KIEROWAĆ

NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kontakt


Biuro Tarnowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowska 13

(II piętro)
33-100 Tarnów

Pn-pt: 8:00 – 16:00

Tel. 14 307 01 31
Tel. 510-964-648

Biuro projektu