Get Adobe Flash player

Partnerzy

logopowiat

STAROSTWO POWIATOWE


 

funflog

Tarnowskie Centrum Organizacji Pozarządowych będzie świadczyć usługi:

  • doradcze grupowe oraz indywidualne w zakresie:
    • Księgowości w następujących obszarach tematycznych: 1. podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia rachunkowości (polityka rachunkowości, plan kont), rozliczenia roczne, 2. zasady prowadzenia dokumentacji, działalność gospodarcza oraz odpłatna działalność pożytku publicznego obowiązki wobec różnych urzędów 3. obowiązki sprawozdawcze organizacji, rozliczenia dotacji,
    • Prawa w następujących obszarach tematycznych: 1. zgłaszaniem zmian w statucie, wyrejestrowaniem czy ubieganiem się o status OPP; rzecznictwo, monitoring, dostęp do informacji publicznej, 2. prawo pracy i obowiązki organizacji jako pracodawcy, Zatrudnianie wolontariuszy, stosowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 3. problemy związane z użytkowaniem lokalu; problemy prawne w relacjach z darczyńcami; współpraca z administracją,
    • Marketingu w następujących obszarach tematycznych: 1. jak skutecznie promować organizację i wydarzenia; konstrukcja informacji prasowych i komunikatów medialnych; jak planować kampanie promocyjną i informacyjną; jak skutecznie komunikować się z mediami; skuteczna komunikacja w Internecie i na portalach społecznościowych (Facebook.com) 2. jak pozyskiwać środki zewnętrzne; źródła pozyskiwania funduszy zewnętrznych; Fundrasing,
  • informacyjne dzięki uruchomionej i aktualizowanej stronie www dla Forum Organizacji Pozarządowych zawierającą między innymi aktualności o realizowanych przez NGO inicjatywach;
  • szkoleniowe w ramach 3 edycji Akademii NGO dla 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych każda w zakresie księgowości, prawa, marketingu, jedna edycja w całości poświęcona zostanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących szkoły. Każda z edycji szkoleń pięć dni szkoleniowych po 8h czyli łącznie 40 godzin szkoleń;
  • Organizacja pięciu Pikników Organizacji Pozarządowych w różnych gminach starostwa, gdzie przedstawione będą założenia wypracowanego modelu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną;

 

 

Kontakt


Biuro Tarnowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowska 13

(II piętro)
33-100 Tarnów

Pn-pt: 8:00 – 16:00

Tel. 14 307 01 31
Tel. 510-964-648

Biuro projektu